Program zavoda

Inštitut za domoljubne vrednote, Ljubljana

Inštitut za domoljubne vrednote je nevladna organizacija, katere cilji so povezovanje, izobraževanje in raziskovanje na področju zgodovine slovenskega naroda, ter spodbujanje domovinskih, domoljubnih, moralnih in etičnih vrednot med Slovenci. Naši cilji so raziskovanje na področjih prikritih kulturnih in zgodovinskih dejstev oziroma resnične zgodovine Slovencev in slovenskega naroda.

Pri tem tudi obujanje že pozabljenih predkrščanskih običajev in navad. Hkrati pa tudi delovanje v sedanjem času s spodbujanjem domoljubja in tradicionalnih vrednot med Slovenci, ter ohranitev naše kulture in navad za nadaljnje rodove.

Dejavnosti Inštituta za domoljubne vrednote

 • Izobraževanje in raziskovanje na področju zgodovine Slovenskega naroda
 • Razvijanje kulturnih in etičnih vrednot Slovencev
 • Raziskovanje na področju etnoloških posebnosti slovenskega naroda
 • Razvijanje domoljubne zavesti med Slovenci
 • Ohranjanje in zaščita Slovenske kulturne dediščine
 • Zaščita slovenske suverenosti in zaščito slovenskega naroda v domovini in izven domovine
 • Ohranjanje tradicionalnih družinskih vrednot
 • Sodelovanje z državnimi in nedržavnimi inštitucijami in organizacijami
 • Organizacija humanitarnih akcij in dogodkov za pomoč potrebnim Slovencem
 • Sodelovanje v humanitarnih akcijah z organizacijami, kot so gasilci, civilna zaščita, rdeči križ in drugi….
 • Prirejanje različnih posvetov, javnih razprav, javnih prireditev
 • Izdajanje strokovne in propagande literature v zvezi z domoljubno tematiko
 • Pospeševanje različnih oblik kulturnih, športnih, razvedrilnih, rekreacijskih in drugih dejavnosti.